Slideshow 1 Slideshow 2 Slideshow 3

PROVES D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS

INSCRIPCIÓ: del 14 d'abril al 4 de maig de 2015, els dos inclosos.

CALENDARI DE LES PROVES

  • PROVES GRAU MITJÀ: Convocatòria ordinària: 2 de juny de 2015. Convocatòria extraordinària: 7 de juliol de 2015.
  • PROVES GRAU SUPERIOR: Convocatòria ordinària: 3 de juny de 2015. Convocatòria extraordinària: 7 de juliol de 2015.

Més informació.

Exemples de proves anteriors.

Proves JQCV

Calendari de matrícula 2015

Termini de presentació de les sol·licituds

  • Període únic: de 25 de març al 24 d'abril de 2015
  • NOTA:

    Esta matrícula dóna dret a presentar-se a les proves dels dos períodes anuals d'exàmens (juny i novembre).

Més informació

CALENDARI D'ESCOLARITZACIÓ PROCÉS ORDINARI 2015/16

Calendari de les preinscripcions i matriculacions d'ESO, Batxillerat, FPB i Cicles Formatius

 

CONVOCATÒRIA DE PREMIS EXTRAORDINARIS MEC

S'han convocat els PREMIOS NACIONALES DE EDUCACIÓN del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Aquests premis són per a ESO i BATXILLERAT.

L'enllaç és el següent:

http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/15/pdfs/BOE-A-2014-9426.pdf

Molta sort a tot l'alumnat!

 

L'Equip Directiu

CONVOCATÒRIA BEQUES NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Se ha publicado en el BOE del día 12 de julio de 2014 la Resolución de 3 de julio de 2014 por la que se convocan las ayudas para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2014/15.

 

CONVOCATÒRIA DE BEQUES DEL MEC BATXILLERAT I FP

Como en años anteriores, se ha publicado la convocatoria de becas de ayudas al estudio, convocadas por el MECyD para las enseñanzas postobligatorias no universitarias y otros estudios superiores no universitarios:

 

CALENDARI D'ESCOLARITZACIÓ FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA 2014-2015

Calendari de les preinscripcions i matriculacions de la Formació Professional Bàsica

Ha de fer la preincripció en el sistema ITACA.

Nivell                Presentació sol·licituds Llistes Provisionals Reclamacions  Llistes definitives Matrícula          Pàgina web

 FPB

Del 23-07-2014

al 25-07-2014

 30 de juliol

30 y 31 de juliol

2 y 3 se setembre

8 de setembre Del 9 al 11 de setembre Assistent
PQPI (2n)

Del 29-07-2014

al 03-09-2014

10 de setembre 10, 11 i 12 de setembre 15 de setembre 16 de setembre Assistent

La preinscripció es fa via telemàtica a través de l'assistent.

Més informació.

Pàgines